ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් මාත්‍රා 728,460 ක් අද දිවයිනට

ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය එන්නත් තොග අද මෙරටට ලැබීමට නියමිතයි. එසේ අද ලැබෙන මාත්‍රා ගණන 728,460ක් වනවා.

එය අද සවස් කාලයේ දිවයිනට ලගා වීමට නියමිත අතර එම මාත්‍රා ලැබෙන්නේ ජපානයෙන්.

මෙම ප්‍රමානයේම තවත් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් තොගයක් ලබන සතියේ සෙනසුරාදා ද ජපානයේ සිට මෙරටට ලැබෙනු ඇති.

මෙරට ජනතාවට පළමුවෙන් ලබාදුන්නේ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතයි. එහි පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයින් 925,242 දෙදෙනෙකුට ලබාදී තිබෙනවා. එහි දෙවන මාත්‍රාව ලබා දී ඇත්තේ පුද්ගලයින් 385,885 දෙනෙකුට පමණයි. ඒ අනුව තවත් පුද්ගලයින් පන් ලක්ෂ 39,357 දෙනෙකුට ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබාදිය යුතු වනවා.

අද ලැබෙන ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් තොගය මෙම පුද්ගලයින්ට දෙවන මාත්‍රාව ලබාදීමට යොදා ගන්නා අතර ඉතිරි එන්නත් මාත්‍රා ප්‍රමාණය කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ ජනතාව වෙනුවෙන් ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.