ක්‍රීඩා ඇමැති ජපානයට යයි

ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළලේ සමාරම්භක උත්සවය නියෝජනය කිරීමට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ඔලිම්පික් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දිරිගැන්වීම සදහා තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ ජපානය බලා පිටත්ව ගියා.

ජපාන සංචාරය අතරතුර අමාත්‍යවරයා ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවේ නිලධාරීන් සහ ජපාන රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා කිහිපයකට ද සහභාගිවීමට බලාපොරොත්තු වන බව ප්‍රකාශ කර තිබුනා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.