කැස්බෑවෙන් ඩෙල්ටා ආසාදිතයින් 05 දෙනෙක්

කැස්බෑව ජඹුරලිය ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කම්හලකින් ඩෙල්ටා ආසාදිතයින් 5 දෙනෙකු ඇතුළු කොවිඩ් ආසාදිතයින් 120 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ අනාවරණ කරයි.

එම ආයතනයේ පුද්ගලයින් 186 දෙනෙකුට සිදුකරන ලද පී.සී.ආර්.පරීක්ෂණ මඟින් 120 දෙනෙකුම කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.

එය සියයට 64.5ක ආසාදිතයින් වාර්තා වීමේ ප්‍රතිශතයකි.

ඉකුත් දින කිහිපය තුළ එම කම්හල් 166 දෙනෙකුට පී.සී.ආර්.පරීක්ෂණ සිදුකර තිබූ අතර ඉන් 109 දෙනෙකු ආසාදිතයින් ලෙස වාර්තා වී තිබුණි.

තවත් 20 දෙනෙකුගේ සාම්පල ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය වෙත යොමු කර තිබූ අතර ඉන් 11 දෙනෙකුද වෛරසය ආසාදිතයින් ලෙස තහවුරු වුණි.

එම 11 දෙනා අතරින් අහඹු ලෙස තෝරාගත් 6 දෙනෙකුගේ සාම්පල පරීක්ෂාවෙන් 5 දෙනෙකු ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආසාදිත වූවන් බවට මූලික වාර්තා ලැබී තිබේ.

ඒ සාම්පල වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය වෙත යොමු කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කළේය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.