අද කොවිඩ් මරණ 46ක්

අද කොවිඩ් මරණ 46ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඒ සමගම මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 3,779ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මෙම මරණ 46 ඊයේ (17) සිදුව ඇති මරණ බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කරනවා.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.