කුසල් ජනිත් ට ඉන්දීය තරගාවලිය අහිමි වෙයි

ආබාධයට ලක්වී සිටින කුසල් ජනිත් පෙරේරාට ඉන්දියාව සමග පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරගාවලියෙන් ඉවත්වීමට සිදුවී තිබෙනවා.

එම තරග කුසල් ජනිත්ට අහිමි වන්නේ උරහිසේ ආබාධයක් හේතුවෙන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඔහුට සති 06 ක කාලයක් විවේක ගැනීමට සිදුවනු ඇති බව වෛද්‍යවරුන් පවසා තිබෙනවා.

ඉන්දියාව සමග පැවැත්වෙන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය ලබන ඉරිදා ආරම්භවීමට නියමිතයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.