පනස් දෙහැවිරිදි පූර්ණ ආබාධිත රණවිරු කුමාරසිරිගේ නිවසටම රෝදපුටුවක්

වෛද්‍ය හේතුන් මත විශ්‍රාම ගොස් සිටින පනස් දෙහැවිරිදි රණවිරුවකු වන ලාන්ස් කෝප්‍රල් S.T.K. කුමාරසිරි මහතාගේ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් කඩිනමින් සොයා බලා ඔහුට අවශ්‍යව තිබූ ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා කරන රෝද පුටුවක් ඉල්ලුම් කර පැය 24 ක ටත් වඩා අඩු කාලයකදී, කඩිනමින්ම ඔහුගේ නිවසටම ගෙන ගොස් පරිත්‍යාග කිරිමට රණවිරු සේවා අධිකාරිය විසින් කටයුතු කරන ලදී.

7 වන ශ්‍රී ලංකා පාබල හමුදාවට අනුයුක්තව ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේ නිරතව සිටියදී 1998 අගෝස්තු මස 2 වන දින මාන්කුලම ප්‍රදේශයේ දී ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයකට ගොදුරු වීමෙන් තම වම් පාදය පූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වූ රණවිරුවකු වන ලාන්ස් කෝප්‍රල් S.T.K. කුමාරසිරි දැනට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හබරාදූව රණවිරු සංසදයේ ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබයි.

දරුවන් දෙදෙනකුගේ පියකු වන කුමාරසිරි මහතා මෙම සිදුකරන ලද පරිත්‍යාගය සබැඳිව ඔහුගේ කෘතඥ පූර්වක ස්තුතිය ද රණවිරු සේවා අධිකාරියට හා එහි කාර්ය මණ්ඩලය වෙත පිරිනමන ලදී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.