මන්ත්‍රීවරියක් ව අනවශ්‍ය ලෙස ස්පර්ශ කලැයි, කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් ට චෝදනාවක්

කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් තමාව අනවශ්‍ය ලෙස ස්පර්ශ කළ බවට ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරියක් චෝදනා කරනවා.

ජුලියා බෑන්ක්ස් නම් හිටපු මන්ත්‍රීවරිය පවසන්නේ එම අමාත්‍යවරයා තවමත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සිටින බවයි.. එය සිදුවී තිබෙන්නේ 2017 වසරේදී පාර්ලිමේන්තුව තුළදී බවයි ඇය පවසන්නේ.

රාත්‍රී කාලයේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී සිදුකළ ඡන්ද විමසීමක් අතරතුර එම අමාත්‍යවරයා තමාගේ කකුලක් අනවශ්‍ය ලෙස ස්පර්ශ කළ බව ඇය චෝදනා කරනවා.

ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් පවසන්නේ එවැනි හැසිරීමක් සම්පූර්ණයෙන් නුසුදුසු දෙයක් බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.