ඉන්ධන මිළ අඩු කිරීමේ සුදානමක් ?

මෑතකදී ඉහළ දමන ලද ඉන්ධන මිල නැවත පහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ ඉහළ පෙළේ සාකච්ඡාවක් සිදුවී වී ඇත.

එ් අනුව නුදුරේදීම ඉන්ධන මිල අඩු වෙනු ඇතැයි ද ආරංචි මාර්ග කියා සිටී.

බොහෝදුරට ඉහළ දමන ලද මුදලින් 50%කින් එනම් පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 10 මුදලකින් පමණක් මිල පහළ වැටෙනු ඇතැයි සඳහන්ය.

මේ අතර වාර්තා වන ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයටද යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇති බවයි.

 

  • source – lanka c news
Leave A Reply

Your email address will not be published.