බැසිල් පාර්ලිමේන්තු යන දිනය ගැන ඉඟියක් ?

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ලබන මස 6 වනදා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයේ දිවුරුම් දෙනු ඇතැයි අද (25) පුවත්පත් වර්තා කර තිබුණා
.

ඔහු ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස පත්වනු ඇති බව එම වර්තාවල සඳහන්.

ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස එදින පත්වන බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මුදල් හා ආර්ථික සංවර්ධන කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයෙහි දිවුරුම් දෙනු ඇතැයි එම වර්තාවල වැඩිදුරටත් සඳහන්.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.