බැසිල් යළි දිවයිනට

අමෙරිකාව ට ගොස් සිටි බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අද (24) උදෑසන කටුනායක ගුවන්තොටුපළ ඔස්සේ නැවත පැමිණි බව ගුවන්තොටුපළ ආරංචි මාර්ග පවසනවා.
මාසයකට වැඩි කාලයක් ඔහු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පුද්ගලික සංචාරයක නිරත වූ අතර ඒ මහතා සමග ඔහුගේ බිරිඳ ද පැමිණ තිබෙනවා.
Leave A Reply

Your email address will not be published.