ජර්මන් නායිකාව කොවිඩ් එන්නත් වර්ග දෙකකින් ලබා ගනී

ජර්මානු චාන්සලර් ඇන්ජලා මර්කල් වර්ග දෙකකින් කොරෝනා එන්නත් ලබා ගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

පළමු එන්නත් මාත්‍රාව ලෙස ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත ලබාගෙන ඇති ඇය දෙවන එන්නත් මාත්‍රාව ලෙස මෝඩනා එන්නත ලබා ගෙන තිබෙනවා.

ජර්මානු චාන්සලර් ඇන්ජලා මර්කල් පළමු එන්නත් මාත්‍රාව ලෙස ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත ලබා ගෙන ඇත්තේ පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී.

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත ලබාගැනිමෙන් පසු රුධිර කැටිගැසීම් වාර්තාවීම හේතුවෙන් එම එන්නත් ලබාදීම ඇතැම් රටවල්ව තාවකාලිකව අත්හිටුවීම නිසා ජර්මානු චාන්සලර්වරිය සිය දෙවන එන්නත් මාත්‍රවා ලෙස මොඩෝනා එන්නත ලබා ගෙන තිබෙනවා .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.