සුසන්තිකා ගේ දියණිය, ලුම්බිණියේ මේධානි ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට

එම තරගයට පාසල් මට්ටමින් සහභාගී වන එක ම ක්‍රීඩිකාව මේධානි ජයමාන්නයි

99 වන ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ දී කාන්තා 100m තරග ඉසව්වෙන් 3 වැනි ස්ථානය ලබා ගත් ලුම්බිණි විද්‍යාලයේ 13 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන මේධානි ජයමාන්න සිසුවිය 2021.06.25 වන දින සිට 2021.06.29 වන දින දක්වා ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය සඳහා සහභාගි වීමට නියමිතයි.

එහි දී ඇය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් 100×4 සහාය දිවීමේ තරග ඉසව්ව සඳහා සහභාගි වනු ලබන අතර එම තරග ඉසව්ව සඳහා පාසල් මට්ටමින් සහභාගී වන එක ම ක්‍රීඩිකාව වන්නේ ද මේධානි ජයමාන්න සිසුවිය යි.

එමෙන්ම මෙම තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකා 100×4 කාන්තා සහාය දිවීමේ කණ්ඩායමට ඔලිම්පික් පරිසාධන මට්ටම කරා ළඟා වීමෙන් මෙම වසරේ පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වීමට අවස්ථාව හිමි වේ.

ඇය කොළඹ ලුම්බිණි විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවක්. එමෙන්ම මේධානි, ප්‍රවීණ මළල ක්‍රීඩිකා සුසන්තිකා ජයසිංහ ගේ සහෝදරිගේ දියණියයි.

ඇගේ පුහුණුකරු වන්නේ ලුම්බිණි විද්‍යාලයේ මළල ක්‍රීඩා ඉතිහාසය අන්තර්ජාතික මට්ටමට ගෙනගිය ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයෙක් සහ ක්‍රීඩා පුහුණු කරුවෙක් වන උමංග සංජීවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.