සැම්බියාවේ පළමු ජනාධිපතිවරයා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි..

සැම්බියාවේ පළමු ජනාධිපතිවරයා වූ කෙනත් කවුන්ඩා අභාවප්‍රාප්තවී තිබේ.

යටත් විජිතවාදයට එරෙහිව සටන් කළ අප්‍රිකානු නායකයන් අතුරින් අයෙක් ලෙස ඔහු සැලකේ.

මියයන විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 97කි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.