කොවිඩ් එක් මාත්‍රාවක් හෝ ලබාගත් පිරිස මිලියන 3 ඉක්මවයි..

ඊයේ දිනය තුළ මෙරට පුද්ගලයන් 57,375දෙනෙකු සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නත් මාත්‍රා ලබාදී තිබේ.

කොවිඩ් මර්දන සයිනොෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාගත් පුද්ගලයන් 11,349දෙනෙකු ඒ අතර වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පැවසුවේය.

සයිනොෆාම් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබාගත් පුද්ගලයන් 43,040දෙනෙකු, ස්පුට්නික් වී එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබාගත් පුද්ගලයන් 2,875දෙනෙකු සහ ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොවිෂිල්ඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබාගත් පුද්ගලයන් 107දෙනෙකු ද ඒ අතර වන බව සඳහන් වේ.

ඒ අනුව කොවිඩ් මර්දනය සඳහා වන පළමුන් එන්නත් මාත්‍රාව මෙරට පුද්ගලයන් 2,391,683දෙනෙකු සඳහා ලබා දී තිබේ.

එමෙන්ම එහි දෙවන මාත්‍රාව මේ වන විට පුද්ගලයන් 748,573දෙනෙකු සඳහා ලබාදී ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව මේ වන විට මෙරට පුද්ගලයන් 3,140,256දෙනෙකු සඳහා කොවිඩ් මර්දනය සඳහා වන එක් මාත්‍රාව හෝ ලබාගෙන තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.