නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හරින අය ඉවත් කිරීමට පොලීසිය..

නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් සිදුකර ඇති ස්ථානවලින් ඉවත් නොවන පුද්ගලයන් ඉවත් කිරීම සඳහා විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යෂක්ෂ ජනරාල්, විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතා සඳහන් කළේ ඊයේ (05) දිනයේදී අදාළ චක්‍රලේඛය සියලු ම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකවරුන් වෙත යොමු කර ඇති බවය.

“ජීවිත ආරක්ෂාව ලබාදීම සඳහා රතු සලකුණු දක්වා තිබෙන නිවාසවලින් ඉවත් නොවී සිටින අයව මේ වගේ අවස්ථාවක දී පොලීසිය සමග සම්බන්ධ වෙමින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉවත් කළ යුතුයි. ආපදාවට ලක්වූවන්ට පිසූ ආහාර ලබාදීමත් ඒ සඳහා සහන සැපයීමත් සිදුකෙරෙනවා,” යනුවෙන් ද විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතා පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.