කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව පුහුණුකරු හෂාන් තිලකරත්න..

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස හිටපු ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක හෂාන් තිලකරත්න මහතා පත්කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔහු කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කිරිමට ගිවිසුම් ගත වී ඇති බව වාර්තා වේ.

53 හැවිරිදි  හෂාන් තිලකරත්න මහතා මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස ද කටයුතු කර තිබුණි.

පසුව ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉහළ කාර්ය සාධන ඒකකයට අනුයක්තව සේවය කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.