වෙනම ගමනක් ගැන කතා කරන ශ්‍රීලනිපයට එස්.බී. අනතුරු අඟවයි..

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු මතභේදාත්මක මහ ලේකම්වරයෙකු වූ එස්.බී. දිසානායක මහතා මාධ්‍ය හමුවක් තබමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අනතුරු ඇඟවීමක් කරන ලදී.

ශ්‍රීලනිපය තනිව ගමනක් යන බව කිහිප වතාවක් ප්‍රකාශ කළ බවත් දැනුත් ඒ දේ ප්‍රකාශ කරන බවත් පෙන්වා දුන් දිසානායක මහතා එම කතා කීම කල්පනාවෙන් කරන ලෙසට ශ්‍රීලනිපයට අනතුරු ඇඟවීමක් කළේ පොදුජන පෙරමුණ නොතිබෙන්නට අද ශ්‍රී ශ්‍රීලනිපයකුත් නැති බව සඳහන් කරමිනි.

එහිදී දිසානායක මහතා පොදුජන පෙරමුණ අපේ පොදුජන පෙරමුණ නමින් හඳුන්වමින් සඳහන් කළේ පසුගිය මහ මැතිවරණයේදී පොදුජන පෙරමුණ සමග සන්ධානගත නොවූයේ නම් ශ්‍රීලනිපයට අත්වන ඉරණම දැකබලා ගන්නට තිබුණු බවය.

ශ්‍රීලනිපය පමණක් නොව පොදුජන පෙරමුණ සමග සන්ධානගතව සිටින අනෙකුත් සන්ධානගත පක්ෂ ද විටින් විට විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම නොකළ යුතු බව ද දිසානායක මහතා මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ දී අවධාරණය කරන ලදී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.