කොළඹ දේවි බාලිකා විද්‍යාලය දෙකඩවීම වැළැක්වීමට දේවි බාලිකාව සුරැකීමේ සංවිධානය පෙරට එයි..

කොළඹ දේවි බාලිකා විද්‍යාලය සංවර්ධනය පිළිබඳ වැඩපිළිවෙළක් සම්බන්ධයෙන් විරෝධය දක්වන දේවි බාලිකාව සුරැකීමේ සංවිධානය මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් සඳහන් කරන්නේ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ කොටසක් වෙනත් ස්ථානයකට රැගෙන යාමක් මෙම සැලසුම හරහා සිදුවන අතර එය සිදු නොවිය යුතු බවත්, පාසල ස්ථාන දෙකක නොපැවතිය යුතු බවත් ය.

No photo description available.

Leave A Reply

Your email address will not be published.