සෞදියේ රඳවා සිටින කතුන් නැවත ගෙන්වාගැනීමට එකඟතාවක්..

සෞදි අරාබියේ රැඳවුම් කදවුරුවල රඳවාගෙන සිටින ශ්‍රී ලාංකික කතුන් කඩිනමින් නැවත ගෙන්වාගැනීමට පියවර ගන්නා බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසයි.

ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා ආයතනය සෞදි අරාබියේ රැඳවුම් කඳවුරුවල සිටින ශ්‍රී ලාංකික කතුන් පිළිබඳව කරුණු හෙළිදරව් කිරීමෙන් අනතුරුව සෞදි රජය සහ ශ්‍රී ලංකා රජය අතර ඇති වු සාකච්ඡාවලින් පසුව එම ශ්‍රී ලාංකික කතුන් නිදහස් කිරීමට එකඟත්වය පළ කළ බව ද වාර්තා වේ.

සෞදි අරාබියේ රැඳවුම් කඳවුරු වල සිටින ලාංකික කතුන් 156දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට නියමිත බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

නිදහස් කරනා කතුන් රැඳෙන එන ගුවන් යානය මෙරටට ගොඩබැස්වීමට අවසර ලබාදීම පිළිබඳ අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සමඟ සාකච්ඡා කළ බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.