ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ මාසික දීමනාව වැඩි කරයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ මාසික දීමනාව රු.2,000 සිට රු.2,500 දක්වා වැඩි කිරීමට ඉක්මනින්ම පියවර ගන්නා බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පැවසුවාය.

මේ පිළිබඳ මේවන විටත් අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතින බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය මෙහිදී සඳහන් කළාය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ඊයේ (05) පාර්ලිමේන්තුවේ දී යොමුකළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය මේ බව ප්‍රකාශ කළාය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි දීමනාව ලබාගන්නා පිරිස 416,677ක් සිටිනා බවත් එම පිරිසෙන් 238,640ක් සඳහා එම දීමනාව රුපියක් 2,500 දක්වා වැඩි කිරීමට දැනටමත් අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකොට ඇති බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය පැවසුවාය.

ඉතිරි පිරිස සඳහා ද ඉක්මනින් එම රු.500 වැඩිකිරීමට කටයුතු කරන බව වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළාය.

එසේම විදේශ වන්දනා ගමන් සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට අඩු පොලියට ණය ලබාදීමට බැංකු කිහිපයක් සමග සාකච්ඡාකොට ඇති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය මෙහිදී පැවසුවාය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.