අවුරුදු සමරන්න උපදෙස් මාලාවක්…

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ අවුරුදු සැමරීම, අවුරුදු උත්සව සංවිධානය කිරීම වැනි කාර්යයන් ඉටු කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කරන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

එමෙන්ම අලුත් අවුරුදු උත්සව පැවැත්වීමේ දී මූලික සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කළ යුතු බවත් කණ්ඩායම් වශයෙන් සිදු කරනු ලබන ක්‍රීඩා සිදු කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු බවත් සඳහන් කරයි.

අවුරුදු සැමරීමේදී පවුලේ උදවිය පමණක් එකට එක්වී අවුරුදු සැමරීම කළ යුතු වන අතර හැකිතාක් අවම කණ්ඩායමක් වශයෙන් එකතු විය යුතු බවද සඳහන් කරයි.

සමාජ දුරස්ථභාවය, අත් සේදීම මෙන්ම මුඛ ආවරණ පැලඳීම නිසි ආකාරයෙන් සිදු කරන්නේ නම් ඒ මත අවුරුදු ක්‍රීඩා සිදු කිරීමේ හැකියාව පවතී.

කඹ ඇදීම, කොට්ටා පොර ගැසීම, සංගීත සංදර්ශන පැවැත්වීම සිදු කළ නොහැකි බවත් හැකිතාක් එකතුවීම අවම කළ යුතු වේ.

නෑගම් යාමේ දී එදිනෙදා මුණගැසෙන අය සමඟ පමණක් සිදු කල යුතු වන අතර පරිභාහිර පුද්ගලයන් ඇසුරු කිරීම අවම කළ යුතුය.

අවුරුදු සමයේදී සාප්පු සවාරි යාමේදී සෙනග ගැවසෙන ස්ථානවලට යාම අවම කළ යුතු බවත් හැකිතාක් සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කිරීම ද සිදු කළ යුත්තකි. බොහෝ පිරිස් ගැවසෙන සාප්පු වලට යාම අවම කල යුතු බවත් සාපපු හිමිකරුවන් හැකි පමණ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව සිය වෙළඳාම් සිදු කිරීම අනිවාර්ය බවද සඳහන් කරයි.

අවුරුදු උත්සව ගම් මට්ටමින් පැවැත්වීමේ හැකියාව පවතින අතර මහා පරිමාණ අවුරුදු උත්සව පැවැත්වීම තහනම් වේ.

සෞඛ්‍ය  වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය මඟින් නිසි ආකාර නියාමනයන්ට යටත්ව අවුරුදු උත්සව පවත්වනවාද යන්න නිරීක්ෂණය කළ යුතු අතර උත්සවය පැවැත්වීමට පෙර සහ අතරවාරයේදී පොලිස් අධීක්ෂණයට යටත්ව සිදු කළ යුතු වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.