පාස්කු සතියේ කතෝලික දේවස්ථානවල ආරක්ෂාව තර කෙරේ..

පාස්කු සතියට සමගාමීව කතෝලික දේවස්ථාන ඇතුළු දිවයින පුරා විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව යුද හමුදාව පවසයි. යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න මහතා සඳහන් කළේ, එම ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ පොලීසිය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාව එක්ව ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව ය.

මෙහිදී දිවයිනේ ප්‍රධාන දේවස්ථාන ඇතුළු හඳුනාගත් ස්ථානවල ආරක්ෂාවට යුද හමුදා නිලධාරීන් යොදවා තිබේ. එම ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ පාස්කු සතිය පුරාම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රේමරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.