සූවස් ඇළේ හිරවුණු Evergreen නෞකාව ඉවත් කළ හැටි (VIDEO)

දින 06ක කාලයක් සුවස් ඇලේ සිරවී තිබු බහාලුම් ප්‍රවාහන නෞකාව මුදාගැනීමට සහන කණ්ඩායම් සමත්වූ බව එම නෞකාව අයත් සමාගම ට්විටර් සටහනක් තබමින් සඳහන් කර සිටිනවා.

Evergreen නම් නෞකාව ඉකුත් අඟහරුවාදා සුවස් ඇලේ සිරවීම හේතුවෙන් ලොවපුරා නෞකා ගමනාගමනයෙන් සියයට 30ක අධික ප්‍රමාණයක් ඇන හිටිනු ලැබුවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.