අලුත් අවුරුද්ද සැමරීමට අදාළ සෞඛ්‍ය උපදෙස් ඉදිරියේදී.. – සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ලිහිල් කිරීම් වගකීමෙන් භුක්ති විඳින්න..

එළඹෙන සිංහල – හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සැමරීමට අදාළ සෞඛ්‍ය උපදෙස් ඇතුළත් මාර්ගෝපදේශයන් ඉදිරි කාලය තුළ නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ලිහිල් කළ ද ඊට ජනතාව අනුගත නොවුණහොත් යළිත් නීති දැඩි කිරීමට සිදුවනු ඇති බව ය.

“එළඹෙන උත්සව සමය නිසා ජනතාව කඩ සාප්පුවලට යනවා. ඉතින් උත්සව සැමරීම සෞඛ්‍ය පුරුදුවලට අනුකූලව සැමරීම අත්‍යවශ්‍යයි. මේ සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ළඟදීම නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වසංගත තත්ත්වයේ වෙනසක් වුණොත් එම සියලු ම දේවල් නැවත වරක් අපි වෙනස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලිහිල් කිරීම් වගකීමෙන් භුක්ති විඳින්න අවශ්‍යයි. නැතිනම් නැවත වරක් නිරෝධායන රීති මුලින් තිබුණු තත්ත්වයට ම ගේන්න වෙයි.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.