ඩොලරය රු. 200 පනියි..

එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රු. 200.06ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. අද (16) දින නිකුත් කරන ලද දෛනික විනිමය අනුපාත සටහනෙහි මේ බව දක්වා ඇත. මෙහිදී ගැනුම් මිල රු. 195.28ක් ලෙසින් වාර්තා වේ.

මේ අතර ලංකා බැංකුවට අනුව අද දින ඩොලරයක විකුණුම් මිල රු. 201.28කි. එසේම ආනයන සඳහා ඩොලරයක විකුණුම් මිල රු. 202.14ක් ලෙසින්, ලංකා බැංකු නිල වෙබ් අඩවියෙහි සඳහන් වේ.

කෙසේ වෙතත් මහජන බැංකුවට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල රු. 205.98ක් ලෙසින් දැක්වේ.

මීට අමතරව ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව රු. 200.50ක්, සම්පත් බැංකුව රු. 201.00ක්, කොමර්ෂල් බැංකුව රු. 201.50ක් ආදී වශයෙන් අද දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල දක්වා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව මීට පෙර 2020 අප්‍රේල් 08 සහ 09 යන දෙදින තුළ දී පමණක් ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු. 200 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබුණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.