තවත් කොරෝනා මරණ 8ක්..

තවත් කොවිඩ් 19 මරණ 8ක් වාර්තාවී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේය.

ඒ අනුව, මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තාවී ඇති කොවිඩ් 19 මරණ ගණන 264ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.