රුපියල් 30,000/-ක අල්ලසක් ලබාගත් නිලධාරියාට බරපතළ වැඩ සහිතව වසර 10ක සිර දඬුවම්

රුපියල් 30,000/-ක අල්ලසක් ලබාගැනීමේ චෝදනාවකට වරදකරු කෙරුණු නොච්චියාගම, රණෝරාව ගොවිජන සේවා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ හිටපු ගොවිජන සේවා සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිලධාරීවරයෙකුට කොළඹ මහාධිකරණය බරපතළ වැඩ සහිතව වසර 10ක සිර දඬුවම් හා දඩ මුදල් නියම කළේය.

කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ආදිත්‍ය පටබැඳිගේ මහතා විසින් එම තීන්දුව ලබාදුනි.

මෙම දඩ මුදලට අමතරව රුපියල් දස දහසක දඩයක් ද නියම කළ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා එම දඩ මුදල ගෙවීම පැහැර හැරියහොත් අමතරව වසර දෙකක සිර දඬුවම් නියම කරන බව ද තීන්දු කළේය. ඊට අමතරව අල්ලස් වශයෙන් ලබාගත් රුපියල් 30,000ක මුදල දණ්ඩනයක් වශයෙන් විත්තිකරුගෙන් අයකරගන්නා ලෙසත්, එම දණ්ඩන මුදල ගෙවීම පැහැර හැරියහොත් අමතරව වසරක සිර දඬුවම් නියම කරන බවත් විනිසුරුවරයා නියෝග කළේය.

2016 වසරේ ජනවාරි මස 12 වන දා නොච්චියාගම, රණෝරාව ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන නිලධාරියා වශයෙන් කටයුතු කරමින් චෙක් පතක් මුදල් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ඉටු කරදීම සඳහා රුපියල් 30,000ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා එය ලබාගත් බවට චෝදනා කරමින් අල්ලස් කොමිසම විසින් චෝදනා හතරක් යටතේ මෙම විත්තිකරුට එරෙහිව නඩු පවරා තිබුණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.