බොරැල්ලේ තැන් කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

බොරැල්ලේ තැන් කිහිපයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන හුදකලා කළ බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

ඒ අනුව ගෝතමීපුර 24 වත්ත, ගෝතමීපුර 78 වත්ත සහ ගෝතමීපුර මහල් නිවාස මේ මොහොතේ සිට හුදකලා කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.