මුස්ලිම් ජාතිකයින් කොරෝනා එන්නත් වලට හලාල් සහතික ඉල්ලයි ? ඌරු තෙල් ඇතැයි සැකයක්…

කොරෝනා වෛරසය පාලනය සදහා හදුන්වා දී ඇති එන්නත්වල ඌරු තෙල් ඇතැයි යන සැකයක් මේ වන විට ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවල පැතිර යමින් තිබෙනවා.

මුස්ලිම් බහුතරයක් වෙසෙන ඉන්දුනීසියාව වැනි රටවල ජනතාවට මෙම එන්නත් ලබාදීමට පෙර ඒ සඳහා හලාල් සහතිකය අවශ්‍ය බවට ප්‍රකාශ කර ඇතැයිද එම වාර්තාවන්හි දැක්වෙනවා..

https://www.yahoo.com/news/concern-among-muslims-over-halal-050136077.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.