විදේශගතව සිට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ගේ නිරෝධායන ක්‍රියාවලියේ වෙනසක්.. මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කෙරේ..

විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ගේ නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් කරුණු 06කින් යුත් නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

විදේශගතව සිට පැමිණෙන පුද්ගලයින් අනිවාර්යෙන් දින 14ක නිරෝධායන ක්‍රියාවලියේ පසුවිය යුතුය.

ලබාදී ඇති කරුණු 06කින් යුත් නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිසි පරිදි පිළිපදින පුද්ගලයන්ට යළිත් සිය නිවසේ දින 14ක කාලයක් නිරෝධායනයවීමේ අවස්ථාවෙන් මුදාහැරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් තීරණය කර ඇති බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන විසින් නිකුත් කර ඇති ලිපියේ දක්වා ඇත්තේ.

විදෙස් ගතව සිට මෙරටට පැමිණෙන පුද්ගලයන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු කරුණු 06ක් ඇතුළත් මාර්ගෝපදේශ මාලාව පහතින් දැක්වේ :

1. මෙරටට ඇතුළුවීමෙන් පසු පළමු දිනයේ දී මූලික PCR පරීක්ෂණයකට භාජනය විය යුතුය.

2. රජයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ දින 14 ක නිරෝධායන කාල සීමාවක් තුළ තනි කාමරයක හෝ ද්විත්ව හවුල් පහසුකමක (පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව උපරිම වශයෙන් 2කට හෝ එක් පවුලක සාමාජිකයින්ට සීමා කළ යුතුය.) ලක්විය යුතුය.

3. මෙම කාමරයට වෙනම සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතු අතර නිරෝධායනය වෙන සෙසු පුද්ගලයන් සමඟ හවුලේ භාවිත කිරීම නොකළ යුතුය.

4. නිරෝධායන කාල සීමාවේ දී කිසිදු අයුරකින් නිරෝධායනයවීමට පැමිණ සිටින අනෙක් පුද්ගලයන් සමග මිශ්‍ර නොවීමට වගබලා ගත යුතුය.

5. නිරෝධායන කාල සිමාවේ දින 12-14 අතර කාලයේ දී සිදුකරනු ලබන PCR පරීක්ෂණයට භාජනයවීම අනිවාර්ය වන අතර එහි ප්‍රතිඵල සෘනාත්මක විය යුතුය.

6. දින 14 නිරෝධායන කාලය අවසානයේ දී, මධ්‍යස්ථානයේ භාර නිලධාරියා සහ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අදාළ පුද්ගලයාගේ නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය යුතුය.

ඉහත සඳහන් මුලික කරුණු 06 සම්පුර්ණ කරනු ලබන පුද්ගලයෙකුට යළි නිවසේ දින 14ක කාලයක් නිවෙස් නිරෝධායනයවීමේ අවශ්‍යතාවක් නොවන බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කර සිටින්නේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.