දෙවන රැල්ලේ කොරෝනා මරණ 94ක්.. සමස්ත මරණවලින් 42%ක් වයස අවුරුදු 71කට වැඩි පුද්ගලයන්

මෙරට ව්‍යාපත් වෙමින් පවතින දෙවන කොරෝනා රැල්ලෙන් මේ වන විට කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 94ක් වාර්තාවී ඇති බව කොවිඩ් -19 පැතිරිම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කර සිටිනවා.

ඊයේ දිනය වන විට මෙරටින් වාර්තාවූ සම්පුර්ණ කොවිඩ් ආසාඩිත මරණ සංඛ්‍යාව 107ක්.

එලෙස වාර්තාවූ මරණවලින් 40දෙනෙකු වයස අවුරුදු 71කට වැඩි පුද්ගලයන් වන අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කළ 42.55%ක් වනවා. මීට අමතරව වයස අවුරුදු 61-70 අතර පුද්ගල මරණ 20ක් (21.27%) , අවුරුදු 51-60 අතර පුද්ගල මරණ 16 (17.02 %), අවුරුදු 41-50 අතර පුද්ගලයන් 11ක් (11.70%) වාර්තාවී ඇත.

මේ අතර වයස අවුරුදු 31-40 අතර පසුවන පුද්ගල මරණ 4ක් (4.25%) සහ අවුරුදු 10-30 ත් අතර පසුවූ පුද්ගල මරණ 3ක් (3.19%) වාර්තාවී ඇති එම එම මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

මේ අතර ඊයේ දිනයේ දී මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයන් 473 දෙනෙකු වාර්තාවී තිබුණා. ඉන් 138දෙනෙකු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හඳුනාගෙන තිබූූ අතර තවත් 63දෙනෙකු ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවී ඇත.

මිට අමතරව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයන් ආසාදිතයන් 35ක්, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක 14ක්, කෑගල්ල සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවලින් ආසාදිතයන් 05දෙනා බැගින් වාර්තාවී ඇත.

මිට අමතරව කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක තුලින් ආසාදිතයන් තිදෙනා බැගින් ද මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් දෙදෙනෙකු ද වාර්තාවී තිබෙනවා.

ගාල්ල, අනුරාධපුර, යාපනය සහ මොනරාගල යන දිස්ත්‍රික්කවලින් ද එක් ආසාදිතයෙකු බැගින් වාර්තාවී ඇති බවයි කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කර සිටින්නේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.