කුඩු බෙදූ උකුස්සාට අලුත් රාජකාරියක්

ප්‍රසිද්ධ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකු වන අංගොඩ ලොක්කා විසින් කුඩු ප්‍රවාහනයට යොදා ගත්තා යැයි සඳහන් වූ උකුස්සා නව රාජකාරියක් සඳහා යොමු කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව එම උකුස්සා දෙහිවල දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයට අනිකුත් උකුස්සන් සමඟ මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා තබනු ඇත.

මීට පෙර හෝමාගම අධිකරණය විසින් මෙම උකුස්සාව දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයට භාර දෙන ලෙස පවසා තිබූ නමුත් මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා නොතබන ලෙස නියෝගයක් කර තිබුණි.

මේ වන විට දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය රට තුළ පවතින කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ මහජනතාව සඳහා විවෘත කර නොමැති අතර එය විවෘත කළ පසුව මෙම උකුස්සා අනිකුත් උකුස්සන් සමඟ ප්‍රදර්ශනයට තබනු ඇත.

මීගොඩ, නාවලමුල්ල ප්‍රදේශයේ සිට සොයා ගන්නා ලද මෙම උකුස්සා අංගොඩ ලොක්කා විසින් මත්ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම් සඳහා යොදා ගත් බව සඳහන් වන අතර මෙම උකුස්සාට මත්කුඩු කිලෝ ග්‍රෑම් 15ක් ගෙන යාමට හැකියාව තිබූ බව සඳහන් වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.