කොවිඩ් 19 ආසාදිත පොලීසියේ සංඛ්‍යාව 1000 ඉක්මවා යයි

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ආශ්‍රිතව හඳුනාගැනුණු කොවිඩ් -19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ද‍හසේ සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ආශ්‍රිතව හඳුනාගැනුණු කොවිඩ් -19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1039ක් බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

මෙම ආසාදිතයන් අතර පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ සාමාජිකයින් 238දෙනෙකු ද වන බව සඳහන් වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.