මාතෘ පොලිස් නිලධාරිනියන්ට විශේෂ සහනයක්

ගර්භණී පොලිස් නිලධාරිනියන්ට හා වයස අවුරුදු 02කට අඩු දරුවන් සිටින පොලිස් නිලධාරිනියන්ට, රාජකාරියෙන් තොරව නිවසේ රැඳී සිටින ලෙස වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා දැනුම් දී තිබේ.

ඒ සම්බන්ධ උපදෙස් පත්‍රිකාවක් අදාළ කොට්ඨාසය භාර පොලිස් අධිකාරීවරුන්ට හා පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් සඳහා නිකුත් කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නීතිඥ අජිත් රෝහණ මහතා පැවසීය.

“ඒ අනුව, වයස අවුරුදු 02කට වඩා අඩු දරුවන් සිටින කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියන්. ඒ වගේම ගර්භණී තත්ත්වයේ පසුවන කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියන්, බස්නාහිර පළාත තුළ පදිංචිව හෝ බස්නාහිර පළාතේ යම් පොලිස් ස්ථානයක කාර්යාලයකට අනුයුත්තව සිටීනම් ඔවුන්ටත්, ඒ වාගේම හුදකලා කරන ලද වෙනත් ප්‍රදේශයක පදිංචි හෝ එම ප්‍රදේශයක පිහිටි පොලිස් ස්ථානයකට අනුයුක්තව එම කාන්තා නිලධාරිනියන්ට මෙම සහනය ලැබෙනවා. ඔවුන් පොලිස් ස්ථාන වෙත රාජකාරී සඳහා වාර්තා කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට නිවසේ රැඳීසිටීමට පුළුවන්. ඒ වාගේම එලෙස රැඳී සිටියත් ඔවුන්ට ලැබෙන සියලුම වැටුප් දීමනා ඒ ආකාරයටම ලබාදීමට තිරීණය කර තිබෙනවා. ආයතන සංග්‍රහයේ ඇති ප්‍රතිපාදන අනුව. ඒ අනුව, වයස අවුරුදු 02කට වඩා දරුවන් සිටින එමෙන්ම ගර්භණී තත්ත්වයේ සිටින බස්නාහිර පළාතේ හෝ බස්නාහිර පළාතෙන් පිට ඇති හුදකලා ප්‍රදේශයක අනුයුක්ක කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියන්ට එසේත් නැතිනම් පදිංව සිටින පොලිස් නිලධාරීන්ට මේ ආකාරයට මෙම සහනය ලබාගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔවුන් රාජකාරි සඳහා වාර්තාකිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට නිවසේ රැඳී සිටිමට අවරසය ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර පළාත තුළ කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වාගේම හුදකලා කරන ලද ප්‍රදේශවල කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය දක්නට ලැබෙනවා. කාන්තා නිලධාරීන් යම් ආකාරයක ආසාදින තත්ත්වයට පත්වුණහොත් විශේෂයෙන් ගර්භනී තත්ත්වයේ සිටියදී. මේ තත්ත්වය සළකා බලා ඒ වාගේම කුඩා දරුවන්ටත් මෙවැනි ආකාරයක මෙම රෝගය ව්‍යාප්තවීමට ඉඩතිබෙනවා. ඒ නිසා කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියන් සඳහා මේ සහනය ලබාදීමට පොලිස්පතිවරයා විසින් තීරණය කර තිබෙනවා.“

Leave A Reply

Your email address will not be published.