94 ඉදන් මම වාර්තා රැසක් තැබූ ඇමතිවරයෙක්.. ඇමතිකමක් නැත‍ිවීම අසීරු කටයුත්තක්.. – S.B.

1994 සිටම තමන් කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර දැරූ අතර ඒ සෑම අමාත්‍ය ධුරයක් හරහාම සුවිශේෂී වාර්තා රැසක් තමා තැබූ බැවින් අමාත්‍ය ධුරයක් නැතුව සිටීම වේදනාකාරී මෙන්ම අසීරු කටයුත්තක් බව එස්. බි. දිසානායක මහතා හෙළිදරව් කරයි.

තමා සාමාන්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු නොවන බවත් තමන් වගකීම් දැරූ ක්‍රීඩා, සමුර්දි හා කෘෂිකර්ම යන අමාත්‍යංශ හරහා නිර්මාණශීලි හා ඵලදායි කටයුතු රැසක් කළ බව ද දිසානායක මහතාගේ අදහස වී තිබේ.

1996 ලෝක ක්‍රිකට් කුසලානය දිනා ගැනීම, ආසියානු නෙට්බෝල් ශූරතාවය දිනා ගැනීම මෙන්ම මළල ක්‍රීඩා තරග වලදී නව ආසියානු වාර්තා 08ක් තැබීම තමා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරය දරන කාලයේ දී සිදුවූ බව දිසානායක මහතා පෙන්වා දෙයි. එමෙන්ම සමුර්ධිය හරහා දුප්පත්කම තුරන් කිරීමටත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලෙස වාර්තාගතවී අස්වැන්නක් මෙන්ම කිරි නිෂ්පාදනය ද ඉහළ දැමීමට තමාට හැකි වූ බව දිසානායක මහතා අවධාරණය කරයි.

ඉදිරියේ දී සිදුවන කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධන පිළිබඳව තමන්ගේ බලාපොරොත්තුවක් නැති බව ද දිසානායක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

වත්මන් ආණ්ඩුව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපති ධුරය එස්.බි.දිසානායක මහතාට පිරි නමා තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.