ඇදිරිය නිසා බස්නාහිරින් පිට වූ අය දින 14 ක් නිරෝධායනයට

බ්‍රහස්පතින්දා හා සිකුරාදා දිනවල බස්නාහිර පළාතෙන් හා කුලියාපිටියෙන් පිට වූ පුද්ලයන් දැනට සිටින ස්ථානවලම නිරෝධායන කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඔවුන් සිටිනා ස්ථානවලම දින 14ක කාලයක් නිරෝධායනය විය යුතු බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කරන්නේ

එසේ නොවන පුද්ගලයන්හට නිරෝධායන නීතිය අනුව කටයුතු කරන බවත් ඔහු තවදුරටත් කියා සිටිනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.