සඳෙහි ජලය තිබෙන බව සොයාගැනේ

සඳෙහි එක් කොටසක ජලය තිබෙන බව සොයාගැනීම‌ට නාසා ආයතනය සමත්වී තිබෙනවා.

අති සූක්ෂම දුරේක්ෂ යොදාගනිමින් සිදුකළ පරීක්ෂණයකදීයි මේ බව හෙළි වුණේ. තමන් මෙය කිසිසේත් අපේක්ෂා නොකළ සොයාගැනීමක්  බව ද නාසා විද්‍යාඥයන් සඳහන් කලා. සදෙහි පාෂාණ මත ජල අංශු තැන්පත්වී ඇති බව පෙන්වා දෙන නාසා ආයතනය ඇතැම් ස්ථානවල වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් තැන්පත්ව තිබීමට මෙය ඉතා හොඳ සාක්ෂියක් බව සඳහන් කරනවා. චන්ද්‍ර පාෂාණවල කියුබික් මීටරයකට ජලය අවුන්ස දොළහක් පමණ තිබීමේ හැකියාවක් තිබෙන බවයි විද්‍යාඥයන් සඳහන් කළේ. සඳ මතට අජටාකාශගාමියෙකු යවා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට ද නාසා ආයතනය සැලසුම් කර තිබෙනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.