කොරෝනා වෛරසය විනාශ කළ හැකි මුහුණු ආවරණයක්..

කොරෝනා වෛරසය විනාශ කළ හැකි මුහුණු ආවරණයක් නිර්මාණය කිරීමට ඇමෙරිකාවේ මැසචුසෙට්ස් තාක්ෂණික ආයතනය සමත්ව තිබෙනවා.

රත් වූ තඹ කැබැල්ලකින් සමන්විත අදාළ මුහුණ ආවරණය නැවත නැවතත් භාවිත කළ හැකි වන අතර සේදීම ද අවශ්‍ය නොවන බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.