සංචාරක ආකර්ෂණය සහිත රටවල් අතරින් ලෝකෙන්ම දෙවැනි තැන ශ්‍රී ලංකාවට

සංචාරක ආකර්ෂණයක් සහිත ශ්‍රී ලංකාව ලොව සංචාරය කිරීම සඳහා හොඳම රටවල් අතර දෙවැනි ස්ථානයට පැමිණ තිබේ.

ඒ අනුව 2020 වසරේ දී සංචාරය කිරීමට හොඳම රටවල් අතුරින් දෙවැනි ස්ථානය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තෝරා ගැනීමට “Conde Nast Traveler” නැමැති සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ගෙන එන සඟරාවේ පාඨකයන් කටයුතු කර තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

එම සඟරාව, එක්සත් ජනපදය මුලස්ථානය කරගත් Advance Publication නම් ආයතනය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරයි.

ඊට අමතරව සංචාරය කිරීම සඳහා හොඳම රටවල් ලෙස වියට්නාමය, මෙක්සිකෝව, අයර්ලන්තය, භූතානය, ජැමෙයිකාව, පේරු, මැලේසියාව, කොලොම්බියාව, ඊශ්‍රායලය, තුර්කියා, නවසිලන්තය සහ ඉන්දියාව ද “Conde Nast Traveler” විසින් නම්කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.