කොරෝනා ආසාදිතයෙකු දැයි ඛේට සාම්පලයකින් සොයාගැනීමේ ක්‍රමවේදයක්

යම් පුද්ගලයෙක් කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයෙකු දැයි ඛේට සාම්පලයක් මගින් සොයාගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ප්‍රංශ පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

වෛරසය ආසාදනයවී ඇත්දැයි සෙවීමට මෙතෙක් භාවිත කළ ක්‍රමවේදය යම් තරමක අපහසුතාවක් ඇති කරවන ක්‍රියාවලියක් බවයි බොහෝදෙනාගේ අදහසවී ඇත්තේ. ප්‍රංශ පර්යේෂණ කණ්ඩායම් විසින් සොයා ගත් ඊසී කොව් නම් වූ මෙම නව ක්‍රමවේදය මගින් ඛේට සාම්පලයක් ලබාගෙන  විනාඩි හතළිහක් වැනි කාලයක් තුළදී අදාළ පුද්ගලයා කොරෝනා ආසාදිතයෙකු දැයි  සොයාගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඕනෑම ස්ථානයක දී මෙම පරීක්ෂාව කරගත හැකිවීම විශේෂත්වයක්. මෙම ක්‍රමවේදය ප්‍රංශ සෞඛ්‍ය නියාමන අංශයන්හි අනුමැතිය සදහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.