දුම්රිය මගීන්ට වැදගත් නිවේදනයක්..

තාවකාලිකව නතර කර තිබු දුම්රියන් දෙකක් නැවත ධාවනය සඳහා යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පියවර ගෙන තිබේ.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ කොළඹ කොටුවේ සිට බදුල්ල බලා පෙරවරු 6.45ට ධාවනය වු අංක 1001 දරන දුම්රිය ඔක්තෝබර් 8 වනදා සිට එම වේලාවටම දිනපතා ධාවනය වන බවය.

එමෙන්ම බදුල්ල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා පෙරවරු 8ට ‍ධාවනය වු අංක 1002 දරන දුම්රිය ඔක්තෝබර් 9 වනදා සිට එම වේලාවටම දිනපතා ධාවනය වන බව ද දුම්රිය මුලස්ථානයේ නියෝජ්‍ය සමාන්‍යාධිකාරි (වාණිජ) වී. එස්. පොල්වත්ත මහතා දැනුම් දෙයි.

ඉහත දුම්රියන්හි ආසන වෙන්කරවා ගැනීමේ පහසුකම ද ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සලසා දී ඇති බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.