විශ්වවිද්‍යාලවලට සහ රැකියාවලට තෝරාගැනීමේ දී ධර්මාචාර්ය සහතිකයට වටිනාකමක්?

රටේ භෞතික දියුණුවට සමගාමීව ආගමට, දහමට ලැදි පරපුරක් අනාගතයට දායාද කළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

රට ගුණ දහමින් පොහොසත්ව ඇත්තේ බුදු දහම ප්‍රමුඛස්ථානයේ තබාගනිමින් සෙසු ආගම් උගන්වන ආගමික සහජීවනය හේතුවෙන් බව ජනාධිපතිවරයා පෙන්වාදෙයි.

දහම් පාසල්, භික්ෂු අධ්‍යාපන, පිරිවෙන් හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව ඊයේ (24) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවේ දී ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

සෑම ආගමකම ලියාපදිංචි දහම් පාසල්වල අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමටත්, නියාමනයටත් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ පූර්ණ මැදිහත්වීම සිදුවිය යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා එහිදි අවධාරණය කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ගේ අවශ්‍යතා හඳුනාගනිමින් ඔවුන් දිරි ගැන්වීමට කළ හැකි දේ සොයා බලා ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසද, ජනාධිපතිවරයා එහිදී උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

විශ්වවිද්‍යාලවලට සහ රැකියාවලට බඳවාගැනීමේ දී ධර්මාචාර්ය සහතිකයට වටිනාකමක් දීමේ හැකියාව මෙහිදි දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට ලක් වූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.