ලොව පුරා කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් ගණන කෝටි 3 ඉක්මවයි

ලොව පුරා කෝවිඩ් 19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව කෝටි තුන ඉක්මවා තිබේ.

මේ වන විට ලොව පුරා වාර්තා වන කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 945,092කි.

පුද්ගලයින් 21,800,991දෙනෙක් මේ වන විට පූර්ණ සුවය ලබා තිබේ.

ඊයේ දිනයේ ලොව වැඩිම කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් වාර්තාවී ඇත්තේ ඉන්දියාවෙන් වන අතර, එම සංඛ්‍යාව 97,859කි.

ඉන්දියාවේ සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව මේ වන විට 5,115,893ක් වන අතර සිදුව ඇති කොවිඩ් 19 මරණ සංඛ්‍යාව 83,230කි.

වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් සහ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් තවදුරටත් වාර්තා වන්නේ අමෙරිකාවෙනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.