වනාතවිල්ලුව රක්ෂිතයේ ඉඩම් මංකොල්ලයට එරෙහිව ඇමති සී. බී. නියෝග දුන් හැටි – Video

වනාතවිල්ලුව රක්ෂිතයේ අනවසර පදිංචිකරුවන් සහ වගා කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයා වන සී. බී.රත්නායක මහතා හා ඊට අදාළ නිලධාරීන් අතර යම් යම් ප්‍රතිවිරෝධතා මතුවන සිද්ධීන් අදාළ වීඩියෝ පටයක් සමාජ මාධ්‍යජාලවල සංචරණය වේ.

එහිදී වනාතවිල්ලුව රක්ෂිතයේ විනාශයට වගකිව යුතු අයට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස අමාත්‍යවරයා දැඩි ව උපදෙස් දෙන අයුරු ද දක්නට ලැබේ.

තමාගේ නියෝග පිළිපැදීමට නොහැකි අයෙක් වේ නම් ඉදිරිපත් වන ලෙස එහි සිටි ප්‍රාදේශීය දේශපාලන නායකයන්ට මෙන්ම රාජ්‍ය හා පොලීසියේ නිලධාරීන්ට ද අමාත්‍යවරයා දැනුම් දෙන අයුරු ද දැක බලා ගත හැකිය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.