පළාත් සභා ඡන්ද ක්‍රමය අහෝසි කළ යුතුයි – යෝජනාව සම්මතයි

පළාත් සභා සඳහා වන ඡන්ද ක්‍රමය අහෝසි කළ යුතු යැයි යන යෝජනාවක් වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් සම්මත කර තිබේ.

මෙම යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් අද දිනයේ ඡන්ද විමසීමක් සභාවේදී පැවැත්වී ඇත.

එහිදී පැමිණ සිටි මන්ත්‍රීන් 23දෙනාගෙන් දෙදෙනෙකු අකමති වී ඇති අතර සෙසු 21දෙනාම යෝජනාවට පක්‍ෂ වී තිබේ.

මෙම ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ බලය ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් දරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.