බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

ඔක්තෝබර් 23 වැනිදා ටෙස්ට් තරගාවලියේ පළමු තරගය ඇරඹේ.

තරග 3කින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලියක් සඳහා බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ මස 27 වැනිදා දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඔක්තෝබර් 23 වැනිදා ටෙස්ට් තරගාවලියේ පළමු තරගය ඇරඹේ.

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු සතියක කාලයක් නිරෝධායන විය යුතු අතර ඔවුන්ට සිය පුහුණුවීම් ආරම්භ කිරීමට සිදුවන්නේ එම

කාලය තුළ සිදුකරන PCR පරීක්ෂණ වලින් අනතුරුවය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.