ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ දී මානවයන් පදිංචි වී සිටි බවට සැලකෙන තවත් ගල් ලෙනක් සොයාගනී

ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයට අයත් පාහියන් ලෙනට සමාන ඓතිහාසික පසුබීමක් ඇති තවත් සුවිශේෂී ගල් ලෙනක් කළුතර වළල්ලාවිට, ගුලවිට ප‍්‍රදේශයේ කඳු මුදුනකින් හමුවී තිබේ.

ගල් කොරියක් ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබාදීම සඳහා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකළ ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් අතරතුර මෙම ගල්ලෙන සොයාගෙන තිබේ.

මානවයා මිට අවුරුදු 48,000කට පෙර ජීවත්වූ බවට සාක්ෂි හමුවී ඇති පාහීයන් ලෙන තරම්ම පැරණි ලෙනක් බවට මෙම ලෙන හඳුනාගෙන තිබේ.

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ කළුතර ගුලවිට පිහිටි මෙම ගල්ලෙන සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ මූලික පරීක්ෂණයේ දී ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ දී මානවයන් පදිංචි වී සිටි බවට තොරතුරු සහ සාක්ෂි හමුවූ බවය.

මෙම ස්ථානයේ ඇති ඓතිහාසික වටිනාකම විමසා බැලීම සඳහා අද (12) කළුතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුප පස්කුවල් මහතාද පැමිණ ඇත.

මෙම ස්ථානය අවට ගල් කොරි කිහිපයක්ද පවත්වාගෙන යන අතර ඒහි බෝර දැමීම් හේතුවෙන් මෙහි පාෂාණ තට්ටුවලට සිදුවිය හැකි හානිදායක තත්ත්වය පිළිබඳව ද මන්‍ත්‍රීවරයා අවධානය යොමු කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.