පළමු විවාහ සංවත්සරය දිනයේ ඇමති නාමල් පිය පදවියට

ලැබී ඇත්තේ පුතෙක්.. අගමැති මහින්ද නැවත සීයා කෙනෙක් වෙයි.

තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා කැබිනට් අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ පළමු වන සංවත්සරය සමරන අද දිනයේ ම  පිය පදවියට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

ලිමිණි සහ නාමල් යුවල පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් 12 වන දින විවාහ දිවියට එළඹුණු අතර ඉන් හරියට ම වසරක් පිරෙන අද (12) දින මව්පියන් බවට පත්ව තිබේ.

අද දින උපත ලැබූ ඔවුන්ගේ දරුවා පුතෙකු බව ද ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.