ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව දහස දක්වා වැඩි කෙරේ

ප්‍රමාණවත් පහසුකම් නොමැතිවීම හේතුවෙන් දැනට පවතින ඇතැම් ජාතික පාසල් නමට පමණක් සීමාවී ඇතැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා පවසනවා. එවැනි පාසල් ද කඩිනමින් සංවර්ධනය කළ යුතු බවයි ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

සියලු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සමග ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ජාවක දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා.

දිවයිනේ සමස්ත ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව දහස දක්වා වැඩි කිරීමටයි එහිදී තීරණයවී ඇත්තේ. එමෙන්ම සියලු පාසල්වලට සමාන පහසුකම් ලබාදීමට ද මෙම සාකච්ජාව දී තීරණයකට පැමිණි බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසන්නේ.

පාසල් පද්ධතියේ දියුණුව සදහා දිස්ත්‍රික් අධ්‍යාපන කමිටු පත් කිරීමට මෙම සාකච්ජාවේ දී තීරණයවී තිබෙනවා.

ගුරු මාරු සහ පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම හැර පාසල් පද්ධතියේ දියුණුවට අවශ්‍ය සෑම කාර්යයකට ම හවුල්වීමට දේශපාලනඥයන්ට හැකි බවයි ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී පෙන්වා දී ඇත්තේ.

පාසල්වල පවතින විදුහල්පති පුරප්පාඩු පිරවීම සදහා වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් පත් කිරීමට ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සමග පැවති සාකච්ජාවේ දී අදහස් පළවී තිබෙනවා. ඒ අනුව පාසල්වල සිටින දක්‍ෂ සහ පළපුරුදු ගුරුවරුන් වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් ලෙස පත් කිරීමට ඇති ඉඩ විමසා බැලීමටයි එහිදී තීරණයවී ඇත්තේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.