දහම් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ඇමති විජිත බේරුගොඩ සමග ගංගාරාමය පෙරමුණ ගනී

ගංගාරාම විහාරාධිකාරී ආචාර්ය කිරින්දේ අස්සජී නායක ස්වාමීන්වහන්සේගේ හා ගරු මහ සඟරුවනගේ ආශිර්වාදයෙන් හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ දී දහම්පාසල්, පිරිවෙන්, භික්ෂු අධ්‍යාපන සහ බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමන්ට ආශිර්වාද කිරීමේ හා පිළිගැනීමේ උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුණි.

එහි දී ආචාර්යය කිරින්දේ අස්සජී නාහිමිපාණන් වහන්සේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ වැදගත් බව හා ජාතික අධ්‍යාපන විෂය ‍ක්ෂේත්‍රයේ සිදු විය යුතු කඩිනම් සංශෝධනයන් පිළිබඳ අදහසක් පෙන්වා දුනි.

  1. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ නව අරුතක් හා නව ජීවයක් ලබාදීම තුළින් දරුවන් සසුන් ගත කිරීම.
  2. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව එක් පොලිස් වසමකින් එක් දරුවකු බැගින් තෝරාගෙන පැවිදි කොට අවශ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව, මාසික උපකාර සංවිධානය කිරීම.
  3. කුල දරුවන් සසුන් ගත කරන දෙමව්පියන්ට සාමාධාන විනිසුරු පත්වීමක්, නොමිලේ ගමන් බලපත්‍ර, සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවල දී ප්‍රමුඛත්වය ආදිය ලබාදීම.
  4. ප්‍රාචීන පණ්ඩිත උපාධි තෙක් මූල්‍යාධාර ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීම.
  5. ගමේ පන්සලේ බණමඩුව වෘත්තීය සහ පුහුණු ආයතනයක් බවට පත් කොට රැකියා පොළක් ගම තුළම නිර්මාණය කිරීම.
  6. රැකියා ලබාදීම වෙනුවට නිශ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළට තරුණ තරුණියන් යොමුකර දේශීය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් විධිමත් හා ක්‍රමවත් කිරීම.
  7. විවධ ‍ක්ෂේත්‍ර අරමුණු කරගත් වෘත්තීය පුහුණු ආයතන ආරම්භ කර අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම.
  8. දේශීය එළවළු ආහාර හා පලතුරු නිෂ්පාදනය හා අපනයන මධ්‍යස්ථාන දිස්ත්‍රික්කයට එක බැගින් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගැනීම.

වැනි විශේෂ යෝජනා සහ අදහස් ගරු අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මහතා සමග සාකච්ඡා කරන ලදී. එමෙන්ම බුද්ධ ශාස‍නයේ උන්නතිය සඳහා ගරු ජනාධිපතිතුමන් සහ අගමැතිතුමන් අලුතින්ම ආරම්භ කරන ලද මෙම අමාත්‍යංශයට ගංගාරාම විහාරයේ පූර්ණ අනුග්‍රහය සහ ආශිර්වාදය ලබාදෙන බවත් පවසන ලදී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.